Likviditet

Finanskrisen har betydet, at der har været mangel på likviditet. Selv om bankernes adgang til likviditet i dag er væsentlig bedret, kan det stadig være svært for virksomhederne at opnå finansiering.

Den vigtigste forudsætning for en virksomheds overlevelse er likviditet.

Den bedste vej til at forbedre likviditeten er i første omgang at kigge på egen forretning og finde frem til potentialet for likviditetsforbedringer via optimering af en række områder.

CAPSIS har 25 års erfaring i at bistå virksomheder med at optimere likviditetsstrømmene og dermed få frigjort likviditet til den daglige drift/forbedring af det likvide beredskab via finansieringsmuligheder, nedbringelse af Working Capital etc.