Løsninger

Capsis lægger stor vægt på, at et CWC-projekt gennemføres ud fra en lavpraktisk tilgang. Det vil blandt andet sige, at vore kunder får et brugbart stykke værktøj, der sikrer høj værdi af disse uden at skulle investere den store ressourceindsats i analysefasen.

Fokusområderne spænder som tidligere nævnt meget bredt, således at det ikke kun er de gængse CWC-områder, der indgår i et projekt men i princippet alt, der skaber en omkostning eller likviditetsbinding samt uhensigtsmæssige processer, der ofte betyder, at der ikke er sammenhæng i værdikæden.

Vores arbejdsfacon tager udgangspunkt i ikke at trække på virksomhedens ressourcer i analysefasen. Det vil sige, at indtil vort oplæg og handlingsplan foreligger, har virksomheden kun investeret meget få ressourcer i projektet.

Vi lægger vægt på, at medarbejderne inddrages i processen, således at de, der arbejder med de relevante områder i praksis, får medindflydelse på de fremtidige processer.

CAPSIS deltager ligeledes i implementeringsprocessen, således at det sikres, at de tiltag, der sættes i værk, gennemføres og forankres i organisationen i praksis.

De vedvarende forbedringer ved et CWC-projekt sikres ved at udvikle en decideret likviditetskultur i virksomheden, hvilket stiller krav til måling/rapportering af CWC-performance og såvidt det er muligt indrette virksomhedens incitaments- programmer efter målsætning for forbedringer i CWC.