Ledelse

Niels Winther, partner, telefon +45 20 41 61 52

 

   

      Capsis, Cash & Working Capital, indehaver siden
      1. november 2011

     Tidligere beskæftigelse

 • Deloitte, Cash & Working Capital, director og leder af CWC-teamet, 2008-2011
 • KPMG, Cash & Working Capital,  2004-2008
 • Medejer af virksomhed med speciale i Cash & Working Capital Management, 1990-2004
 • Filialdirektør i Jyske Bank med speciale i store erhvervskunder, 1986-1990
 • Sparekassen SDS, erhvervsafdelingen 1982-1986

Erfaring og udvalgte projekter

 • Projektleder for Cash & Working Capital Management-projekter i flere hundrede SMV-virksomheder samt større danske/udenlandske virksomheder/koncerner fra 1986 til nu
 • Projektleder for talrige Cash & Working Capital Management-projekter i det offentlige segment
 • Projekt omkring bankområdet samt indkøb i en af Danmarks største pensionskasser med primær fokus på bankpakke, indkøb og processer generelt. Processen gennemført tre gange med to års mellemrum
 • Projekt med fokus på hele CWC-området for en stor international koncern inden for medicinalbranchen med hovedsæde i Danmark
 • Lager- og logistikprojekt hos stor dansk produktionsvirksomhed
 • Projekt med fokus på CWC hos to af Danmarks største rederier
 • Projekt med fokus på CWC – herunder specielt indkøb samt processer i virksomheden generelt - hos en af Danmarks største entreprenørvirksomheder
 • Projekt med fokus på specielt Cash Management hos international koncern med produktion i flere lande samt mange datterselskaber
 • Indkøbsprojekt samt etablering af indkøbsorganisation hos stor uddannelsesinstitution
 • Projekt for bilimportør med fokus på CWC samt finansieringspakke
 • Projekt med fokus på lokale cash flow, valutatransaktioner/-handler samt trade finance produkter i international koncern

Øvrigt

 • Foredragsholder på konferencer m.v. omkring Cash & Working Capital
 • Indgået som deltager i Deloittes strategiske markedsgrupper for uddannelse, energi, regioner og kommuner
 • Specialist i implementering og forankring af ændringer/nye processer
 • Rådgiver/sparringspartner for en række større revisionsselskaber og disses klienter omkring Cash & Working Capital