Målgrupper

SMV-virksomheder

Vi gennemfører projekter for alle størrelser af virksomheder i hele landet. At vurdere om der kan hentes besparelser og/eller likviditetsforbedringer er ikke kun forbeholdt store virksomheder. Dette understreges af, at vi har gennemført mange projekter for virksomheder med en omsætning på under kr. 75 mio., hvor vi har hentet 5% - 20% af omsætningen i likviditetsforbedringer/besparelser.

Mange SMV-virksomheder er pressede på likviditeten men ikke nødvendigvis på indtjeningen. Dette kan give en udfordring i forhold til virksomhedens bankforbindelse, hvor det ofte kan være svært at opnå de nødvendige credit lines.

Ved at indgå et samarbejde med CAPSIS, vil virksomheden modtage forslag til, hvordan der kan genereres likviditet fra egen forretning og derved øge det finansielle beredskab.

Via en optimering af virksomhedens finansielle beredskab giver det ro i virksomheden og er et godt signal til virksomhedens bankforbindelse.

Større virksomheder

Vi har løst opgaver for en lang række store danske virksomheder og koncerner samt disses danske/udenlandske datterselskaber.

Ved at inddrage datterselskaberne i en projektet, får koncernen en struktureret og ensrettet tilgang til processerne i hele koncernen, hvilket i høj grad er medvirkende til at optimere koncernens Working Capital.

Processen kan gennemføres som en samlet case for hele koncernen inklusive eventuelle datterselskaber, eller vi kan gennemføre delprocesser inden for udvalgte fokusområder/selskaber.