Processen

Nedenfor er strukturen for et komplet Cash & Working Capital-projekt skitseret. Man kan naturligvis nøjes med at gennemføre dele af projektet eller afvikle de enkelte faser efter hinanden.