Forretningsmodel

Vores forretningsmodel bygger på:

  • Minimalt ressourceforbrug i analysefasen fra virksomhedens side indtil en rapport indeholdende anvisninger til potentielle likviditetsforbedringer og besparelsesmuligheder foreligger
  • Hurtig igangsætning af findings for derved hurtigt at skabe værdi for virksomheden
  • Mulighed for gennemførelse af delprojekter inden for udvalgte områder i stedet for en omfattende proces på samtlige områder
  • CAPSIS kan via sine samarbejdspartnere sammensætte et CWC-team, der sikrer stor bredde i projektet for selv de største koncerner
  • CAPSIS kan deltage i implementeringsprocessen, således at det sikres, at findings gennemføres i praksis/forankres i organisationen og skaber dokumenteret værdi for virksomheden
  • Inddragelse af specialister på forskellige fagområder, der ud over bredde i projektet sikrer best practice i implementeringsfasen