Honorarmodeller

Vores honorar baseres primært på et succesfee, hvor CAPSIS opnår en aftalt procentdel af de af virksomheden accepterede og konstaterede besparelser det første år, regnet fra et område er færdigimplementeret.

Hovedparten af succesfee erlægges over en nærmere aftalt periode, således at virksomheden i store træk opnår/får dokumenteret besparelserne i takt med betaling af honorarudgifterne.

Det vil sige, at vi ikke, som i så mange andre succesbaserede aftaleformer, bliver honoreret efter nogle forslag/anvisninger ud fra et givent estimat, men ud fra de realiserede og konstaterede besparelser.

Den nærmere sammensætning og betaling af succesfee uddyber vi gerne på et møde.

Vi vil også kunne gennemføre projekter ud fra et timebaseret honorar eller en kombination af timehonorar/succesfee.