Målgrupper

Boligselskaber og uddannelsesinstitutioner

CAPSIS har stor erfaring i gennemførelse af indkøbsprojekter hos såvel små som store boligselskaber og uddannelsesinstitutioner, som ofte har nogenlunde det samme leverandørkorps på driftssiden. Boligselskaberne er stillet over for nye krav om effektiv drift i den almene sektor 2021-2026. Et af fokusområderne er effektivt indkøb, som vil indgå i styringsdialogmøderne fra 2022.

Den statslige effektiviseringsenhed har udarbejdet materiale, der kan hjælpe boligselskaberne i arbejdet med at effektivisere indkøbet. Qua vores erfaring omkring indkøb til den almene sektor har vi hjulpet effektiviseringsenheden med input til, hvordan vi ud fra et objektivt synspunkt kan se, at effektiviseringerne kan gennemføres i praksis i boligselskaberne.

Alle boligselskaber og uddannelsesinstitutioner er opmærksomme på, at der skal kigges på indkøbssiden, men vores oplevelse er, at der ikke er ressourcerne til at analysere og gennemføre en effektivisering.

Vi kan gennemføre hele processen på boligforeningens/uddannelsesinstitutionens vegne lige fra analyse og udfærdigelse af et oplæg beskrivende potentialet på området til implementering, udbud, udfærdigelse af relevante udbudsdokumenter, vurdering af tilbud, udfærdigelse af rammeaftaler, implementering etc.

Kommuner

Vi har gennemført indkøbsprojekter på driftssiden i en række kommuner, som i høj grad minder om leverandørsammensætningen hos boligselskaber og uddannelsesinstitutioner.

Der er dog andre hensyn, der skal tages ved gennemførelse af indkøbsprojekter i kommuner. Specielt anvendelse af eksempelvis lokale håndværkere, er et vigtigt punkt i det omfang, det er muligt for at overholde udbudsreglerne/tærskelværdier.

Ofte har det dog været muligt at gennemføre optimeringen af indkøbsområdet uden at skulle sende i EU-udbud, hvor det ikke er muligt at begrænse sig til lokale leverandører.