Cases - Working Capital

Eksempler fra gennemførte cases:

 

Handelsvirksomhed samt mindre produktion af halvfabrikata

Omsætning: Kr. 45 mio.
Heraf eksport: Kr. 11 mio.

Virksomheden arbejder som distributør og med delvis produktion af industrielle elektroniksystemer.

Virksomheden havde likviditetsmæssige udfordringer blandt andet som følge af krav fra en række meget store kunder om forlængelse af betalingsbetingelser fra 30 dage netto til 75 – 90 dage. Dette betød blandt andet, at visse kunder ikke kunne belånes fuldt ud under den eksisterende factoringsordning, da der var loft for, hvor meget en kunde måtte udgøre af den samlede ramme. Virksomheden oplevede samtidigt, at de udenlandske hovedleverandører afkortede kredittiden og i nogle tilfælde krævede forudbetaling.

CAPSIS har gennemført en CWC-proces, som tilførte virksomheden følgende:

Direkte likviditetsforbedringer: Kr.  0,6 mio.
Omkostningsbesparelser: Kr.  0,7 mio.
Samlede likviditetsforbedringer: Kr.  1.3 mio.

  

 

Produktionsvirksomhed

Omsætning: Kr. 175 mio.
Heraf eksport: Kr. 30 mio.

Virksomheden producerer forskellige automater til detailbranchen og er et datterselskab af en stor dansk koncern. Virksomheden havde et ønske om at trimme processerne omkring CWC dog undtaget lager- og produktionsdelen, hvor man selv havde en række tiltag igang.

CAPSIS har gennemført en CWC-delproces (excl. lager og produktion), som tilførte virksomheden følgende:

Direkte likviditetsforbedringer: Kr.  0,3 mio.
Omkostningsbesparelser: Kr.  1,3 mio.
Samlede likviditetsforbedringer: Kr.  1.6 mio.

 

Produktionsvirksomhed

Omsætning: Kr. 62 mio.
Heraf eksport: Ingen

 

Virksomheden er et datterselskab af en større dansk koncern med produktion.
Der er generelt tale om en veldrevet koncern, hvor der har været fokus på mange CWC-områder. Koncernen ønskede som en testcase for en senere CWC-opgave for hele koncernen, at få udført en analyse af et af koncernens udenlandske datterselskaber.

CAPSIS har gennemført en CWC-proces, som tilførte datterselskabet følgende:

Direkte likviditetsforbedringer: Kr.  0,3 mio.
Omkostningsbesparelser: Kr.  0,9 mio.
Samlede likviditetsforbedringer: Kr.  1.2 mio.

  

 

Større offentlig institution

Den pågældende kommune har et årligt indkøbsbudget på ca. kr. 1 mia. fordelt på ca. 6.000 leverandører og ca. 100.000 leverandørfakturaer.

Kommunen havde et ønske om at få gennemgået leverandørfakturaerne for at få identificeret en række uhensigtsmæssige indkøbsmønstre, opkrævning af ekstraomkostninger på leverandørfakturaer, manglende rabatter, priskontrol m.v.

CAPSIS har gennemført en analyse af leverandørfakturaerne og har i første fase opnået følgende besparelser for kommunen:

Nedbringelse af omkostninger 
opkrævet på leverandørfakturaer: Kr.  0,5 mio.
Øvrige besparelser på indkøb: Kr.  1,9 mio.
Samlede likviditetsforbedringer: Kr.  2.4 mio.